Tin tức

Nâng Cấp Phi Phong Vĩnh Viễn

06/04/2019

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Thăng cấp Phi Phong, ngạo nghễ giữa trời không, tuyết trắng một vùng trời. Cấp càng cao sức mạnh càng vượt trội. Làm thế nào để có thể thực hiện được điều này, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cùng đọc kỹ những hướng dẫn sau:

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú

Cao thủ nâng cấp
 • Vị trí: Ba lăng Huyện
 • Chức năng: Thăng cấp Phi Phong

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Phi Phong cấp 4 vĩnh viễn
 • Nguồn gốc: nhận từ NPC lễ quan

Tinh Ngọc( Item New )

 • Nguồn gốc:
 • Lễ Quan Bán
 • 1000 Viên = 1k Xu
  • Tham gia tính năng nhận được
 • Chức năng: Nâng cấp Phi Phong

Hành Hiệp Lệnh
 • Nguồn gốc: Tham gia event nhận được

Nguồn gốc nguyên liệu

 • Thông qua tính năng:
Tính năng
                  Boss cuối Viêm Đế( có xác suất nhận được 10~50 Viên) ( Có tỉ lệ rơi )
Boss Kiếm Gia( có xác suất nhận được 10~50 Viên) ( Có tỉ lệ rơi )
Boss cuối Vượt ải ( 2 Viên) ( Có tỉ lệ rơi )

Boss Phong Lăng Độ 2 Viên

Boss Sát Thủ : Ramdom 1~3 VIên Tinh Ngọc ( Có tỉ lệ rơi )

3 Siêu Boss:  ( có xác suất nhận được 10 ~ 100 Viên) ( Có tỉ lệ rơi )

Boss Lý Bạch Biện Kinh: Ramdom 10~100 VIên Tinh Ngọc ( Có tỉ lệ rơi )

Thiên Tử: Thắng được  tặng thêm 1000 Viên

TOP 1 2 3 Tống Kim 21h. ( 100 viên, 80 viên , 50 viên )

 

Bảng số lượng Tinh Ngọc cần để thăng cấp

Cấp Phi Phong Số lượng Tinh Ngọc thăng cấp
7 (Phệ Quang) -> 8 (Khấp Thần) 1000 tinh ngoc (100% thành công –  số lượng nhỏ hơn 1000 tỷ lệ thành công nhỏ hơn 100%)+ 3000 hành hiệp lệnh
      8 (Khấp Thần) -> 9 (Kinh Thiên) 2000 tinh ngọc(100% thành công –  số lượng nhỏ hơn 2000 tỷ lệ thành công nhỏ hơn 100%) + 3000 hành hiệp lệnh
9 (Kinh Thiên)  -> 10 (Vô Cực) 4000 tinh ngoc(100% thành công –  số lượng nhỏ hơn 4000 tỷ lệ thành công nhỏ hơn 100%) + 3000 hành hiệp lệnh
10 (Vô Cực) -> 10 (Vô Cực 1 Sao) 4000 tinh ngoc(100% thành công –  số lượng nhỏ hơn 4000 tỷ lệ thành công nhỏ hơn 100%) + 5000 hành hiệp lệnh + 20.000 Vạn
Người Viết: Administrator