Tin tức

Lịch trình phát triển của Server.

24/03/2019

🎁🎁🎁 THÔNG BÁO MÁY CHỦ MỘT THỜI VÕ LÂM 🎁🎁🎁

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

📛 Lịch Trính Phát Triển Của Cụm S1 – Một Thời Võ Lâm

📛 Open 30/3. Mở mốc nạp VIP tới VIP 5.

📛 Link Hệ Thống Mốc Nạp VIP Được Vật Phẩm: http://motthoivolam.com/he-thong-vip-danh-cho-ae-nap-ung-ho-duy-tri-sv/.

📛 Để tránh chênh lệch cao về Trùng Sinh

📛 Giới hạn Trùng Sinh 4

📛 Đủ 10 bạn trùng sinh 4. Sẽ: Mở cho trùng sinh 5.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

🐻 Đủ 10 bạn trùng sinh 5. Sẽ: Mở Cãi Lão 1,2 ( 1 Lần Cãi Lão Tăng 1000 Điểm + Về Lv 10 Khi cãi lão )

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
_________THÔNG TIN MÁY CHỦ MỘT THỜI VÕ LÂM
_________
🌟 Võ Lâm Hoàng Kim 11 Phái – Hoa Sơn Phái Full Skill Trang Bị

🌟 OPENBETA : 13h00 Ngày 29/1/2018 13>

🌟 Ngay Hôm Nay

🌟 OPENBETA : 13h00 Ngày 30/3/2019

🌟 Trang Chủ : https://bitly.vn/13×3

🌟 Đăng Ký : https://bitly.vn/13×3

Người Viết: Administrator