Tin tức

KHUYẾN MÃI x2 THẺ NẠP, X3 CK MỘT THỜI VÕ LÂM 

28/04/2019

🎁🎁🎁 KHUYẾN MÃI x2 THẺ NẠP, X3 CK MỘT THỜI VÕ LÂM 🎁🎁🎁

🌟 Khuyến mãi 100% Cụm MỘT THỜI Võ Lâm

🌟 X2 thẻ nạp từ ngày 18/8 — 20/8

🌟 Tỉ lệ nạp thẻ:

🌟 10k = 1knb = 40xu . Tỉ giá chưa x2

🌟10k = 2knb = 80xu . Tỉ giá đã x2

🌟 Tỉ lệ Chuyển Khoản ATM:

🌟 10k = 1knb = 40xu . Tỉ giá chưa x3

🌟10k = 3knb = 120xu . Tỉ giá đã x3

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
_________THÔNG TIN MÁY CHỦ MỘT THỜI VÕ LÂM
_________
🌟 Võ Lâm Hoàng Kim 11 Phái – Hoa Sơn Phái Full Skill Trang Bị

🌟 OPENBETA : 19h00 Ngày 18/8/2019

🌟 Ngay Hôm Nay

🌟 Trang Chủ : http://motthoivolam.com

Người Viết: Administrator