Tin tức

Event Tết Ghép Bánh Chưng Cho Cụm S1 MỘT THỜI VÕ LÂM

18/08/2019

🎁🎁🎁 MỘT THỜI VÕ LÂM 🎁🎁🎁

🎁Event Tết Ghép Bánh Chưng Cho Cụm S2 MỘT THỜI VÕ LÂM

🌟 Thời gian : 18/8/2019

🌟 Tết Thúc : 18/9/2019

🌟 Túi nguyên liệu: Đánh quái tại các Map 9x 15x. Và tham gia hoạt động Game sẽ được.

🌟 NPC Ghép Bánh Tại: Ba Lăng Huyện và Tương Dương ( NPC Nấu Bánh )

🎁 Exp Ăn Bánh:

🌟 Bánh Hảo Hạn: 50tr Exp/ Cái. Ăn tối đa 10.000 Bánh

🌟 Bánh Thượng Hạn: 100tr Exp/ Cái. Ăn tối đa 10.000 Bánh

🎁 Phần thưởng Bánh Chưng hảo Hạn:

🌟 Max 10000 Bánh Chưng hảo Hạn. Vật Phẩm Ngẫu Nhiên

🎁 Phần thưởng Bánh ChưngThượng Hạn:

🌟 Max 10000 Bánh Chưng Thượng Hạn. Vật Phẩm Ngẫu Nhiên, tỉ lệ ra cao vật phẩm hiếm.

🎁 Phần thưởng bánh Chưng Thượng Hạn:

🌟 Max 2000 bánh Chưng Thượng Hạn: 10ty Exp + 500 HHL + 1 Minh Phượng Lệnh

🌟Max 4000 bánh Chưng Thượng Hạn: 20ty Exp + 500 HHL + 2 Minh Phượng Lệnh

🌟Max 6000 bánh Chưng Thượng Hạn: 30ty Exp + 500 HHL + 4 Minh Phượng Lệnh

🌟Max 8000 bánh Chưng Thượng Hạn: 40ty Exp + 500 HHLL + 1 Đằng Long Lệnh

🌟Max 10000 bánh Chưng Thượng Hạn: 50ty Exp + 500 HHLL + 1 Nhẫn Càn Khôn Cấp 5 + 1 Đằng Long Lệnh.

Người Viết: Administrator